Ara
 • Serdar Kayaoğlu

Adobe 2021Dijital Eğilimler Bildirisi ve Dijital Dönüşüm/Dijital Pazarlama üzerine notlar

Güncelleme tarihi: 30 Nis 2021

Adobe nin 13.000 kişinin katılımı ve 85000 iş sahibi nin katılımı ile hazırlamış olduğu bu yılki dijital dönüşüm endeksinde ele alınan ve açıklanan ana konular şu şekilde görülüyor.


 1. Günümüzde pandemi sonrası yeni müşteri tipi , Dijital, Öngörülemez ve Kaybetmesi Kolay özellikleri ile tarif edilmektedir. Müşteri yüz yüze olmayan dijital bir ortam da artık çok daha güçlü bir hale gelmiştir.

 2. 2020 Pandemi döneminde , yalnız güçlü müşteri deneyimine sahip şirketlerin rakiplerine göre uzun vadeli büyüme sağladığı görülmüştür. Dijital dönüşümü ve dijitalleşmeyi sağlamış olan firmalar aynı zamanda hızlı değişen müşteri davranışları, pazarlar, ve dış koşullara daha hızlı uyum sağlayarak , daha iyi konumlanmışlardır. Pandemi öncesi Dijitalleşme ile beraber müşteri deneyimi konusunda yatırım yapmış olan firmalar , yapmış oldukları yatırımın faydasını bu dönemde fazlasıyla gördüler ve rakiplerini geride bıraktılar.

 3. Mevcut Pandemi durumu, işletmelere verileri daha hızlı anlamaları ve bunlara göre hareket etmeleri gerektiğini öğretti. Kaybı azaltmanın ve büyümeyi teşvik etmenin anahtarı, değişen durumları kavrama hızıydı. Buda doğru KPI lar ve doğru analitik ve metrik değerleri sayesinde sağlanmakta. Bulut üzerinde kurmuş oldukları analitik, iş zekası gibi yapılar ile doğru bilgileri elde edip ,doğru yorumlayan şirketler, 2020'nin ikinci yarısında daha başarılı oldular ve pazarlamanın değeri özellikle de dijital pazarlamanın önemi dahada çok arttı.

 4. Pandemi ile beraber dijital pazarlamada datalarının toplanması, değerlendirilmesi ve verilere göre plan yapılması çok önem kazanmaya başladı. Herşeyden önemlisi patronlar da artık bu verilere bakmaya başladı Pazarlamacılarda artık şirketlerde patronun yanı başında olmaya başladı. Dijital ortam çok büyük bir önem kazandı dijital pazarlamacılar daha fazla ilgi ve liderlik kazandı. Müşteriler online ortamlara geçmesi ile beraber pazarlama ve pazarlamacı profilini de yükseltti. Ancak şirketlerdeki MarTech ile ilgili altyapı ve yetenekler daha hala uygun hale gelmedi. Tabi şirketlerde bütçeler ve personel azaldı. Yönetim Pazarlama ve tanıtım ekiplerinden daha küçük bütçelerle daha kreatör yaklaşımlar geliştirmesini beklemekte.

 5. Pazarlama konularında dijitalleşme ve dijital dönüşüm çok önemli ve şirketler kendi dijital karnelerini çıkarmaları ve dijital deneyimlerinin nereye düştüklerini görmeleri çok önemli olmaya başladı. Pandemi geçse bile müşterilerin kazanmış olduğu dijital eğilimleri pazarlamayı değişikliklere yapmaya zorlamaya devem edecek. Kazananlar, devam eden adaptasyon konusunda yetenekli şirketler olacak.

 6. Devlet kurumları ve şirketler müşteriyi yerinden kaldırıp şirkete veya şubeye getirmeden bütün işlemlerini online ortamlara geçirmesi ve bu ortamlar üzerinden süreçleri yapması önem kazandı, mesela müşterinin doldurması gereken bütün formlar online ortamlara geçirilerek , dijital imzalar ile kullanılması gibi konular.

 7. Kuruluşların teknoloji altyapısına yaklaşım şekilleri ile dijital verileri hızlı bir şekilde bir araya getirme ve anlama becerileri en önemli değişkenlerden biri olmaya başlıyor. Müşteri ve pazarlama verilerini, tek başına veya mevcut sistemlerle uyumlu olarak entegre ederek bulut bağlantılı şirketler kurum içi bir platforma sahip şirketlere daha hızlı ve güçlü yapılar göstermekte.

 8. Uzaktan çalışma şirketlerde bir çok iş yapış şekillerini değiştirdi, en başta yönetim ve patronların görüşlerini değiştirdi, elemanların şirkete gelmesi gerekmediği hatta bazı pozisyonlarda daha verimli olduğu yöneticiler tarafından da görüldü. Hatta uzaktan çalışacak kişilere evlerine internet bağlantısı, masası ve bilgisayarını dahi vermeye başladılar.Uzaktan çalışmayı destekleyen ve kolaylaştıran uygulamalar arttıkça üretkenlik daha da artacaktır. Ayrıca uzaktan çalışma mekana bağlı olmadığı için iş gücünü genişletme ve uzmanlık yeteneklerini de arttırmaya sebep olmuştur.

 9. Şimdilik kuruluşlar ve şirketler hem ev hem de ofis de çalışmayı içeren hibrit modeli benimsemiş durumdalar. Tabi bu konu organizasyon kültürüne göre değişmekte. Hiyerarşik yapılara ve pazar odaklı kültürlere sahip gelenekçiler, çalışanlarının ofiste olmasını istiyorlar. Bireysel sorumluluğa öncelik veren esnek şirketler ve bireye değer veren işbirlikçi kültürlere sahip şirketler, çalışan odaklı uzaktan çalışmaya daha açık olmakta. Easında uzaktan çalışma yıllardır öngörülüyordu, ancak pratikte, belirli iş kollarının dışında nispeten nadirdi. Pandemi ile beraber hızla yayılmaya başlamış oldu.

 10. Bir şirket kültürünü değiştirmek önemli bir girişimdir ve kısa vadeli bir çözüm değildir, ancak bu model geliştikçe şirketler çalışanlarına programlarını ve konumlarını optimize etme özgürlüğü sunacaktır.

 11. Bu pandemi döneminden güzel dersler çıkarılmalı. Çalışanlar uzaktan çalışma için evlerine gönderildiklerinde, kendi içlerinde yenilik yapmak, süreçleri basitleştirmek ve daha iyi iletişim kurmak için bir çok faydalı modeller geliştirdiler. O zamanki durumlara denklemin bir parçası olan bu gereklilik, işler normale döndüğü zaman , yavaşlatan standart uygulamalara ve bulut dışı uygulamalara geri dönüş anlamına gelmemelidir.

 12. Hızlı değişim ve çalışan devir hızındaki artışlar ile işten ayrılmalar kurumsal bilgi birikimi ve zor kazanılan müşteri derslerini kaybetmeyi beraberinde getirmekte.

 13. Hızlı değişen iş ortamlarında başarının anahtarı , yeni durumları kavrayış ve harekete geçme hızı olmakta.

 14. Dijital deneyimin önündeki en önemli üç engel ise şunlardır: iş akışı sorunları, eski teknoloji ve dijital becerilerin eksikliği.

 15. Burada iş akışı, süreçlerin kendisi ile karıştırılmamalı, iş akışı süreçleri daha verimli hale getirmek için kullanılan bir yöntemler koleksiyonudur. Uzaktan çalışmaya geçiş ile birlikte, organizasyonlar dağıtılmış ekipler şeklinde üretkenliğe odaklanıldı buda iş akışlarının önemini dahada çok arttırdı.

 16. Değişken zamanlar esnek teknolojiler gerektirmekte. İşletmelerde, eski teknoloji, etkili pazarlama ve müşteri deneyimi önündeki en yaygın engel olarak yer almakta.Bazı şirketler için çözüm, yeni, birleştirici bir platformda sıfırdan başlamak (veya yeniden başlatmaktır), ancak çoğu şirket için iyileştirmeye giden en net yol, mevcut teknolojiyi bulut bağlantılı bir veri yönetimi katmanıyla birleştirme olmakta.

 17. Kişiselleştirme, ilk günlerinden beri dijital pazarlamanın ve deneyimin ana konularından birisi olmuştur, ancak değişen tanımlar, eski teknolojilerin zorlukları ve verilerin süreçler arasında parçalanması nedeniyle hala birçok kuruluş için yeni bir iş kategorisinde yer almakta. Gerçek Tüketici tecrübesi, CX kişiselleştirmesi, bu engelleri aşmanın yanında , anlayışa dayalı bir strateji oluşturmak ve müşteri hızında hareket etmek için ML / AI teknolojilerini uygulamayıda gerektirmekte.

 18. Kişiselleştirme ile beraber yapay zekalı botların kullanımı da olgunlaştı. Markalar, maliyetli insan müdahalelerine olan ihtiyacı azaltan ve gerekli olduklarında bu müdahaleleri hızlandıran hizmet odaklı chatbot kullanımına öncelik vermeye başladı.

 19. Dijital pazarlama da en büyük fırsat olarak kişiselleştirme ile müşteri deneyimini iyileştirmeye odaklanmak en önemli konular arasında. Kişiselleştirme esnasında verileri toplarken güven ve şeffaflığa dayanan veri gizliliği yaklaşımı ön planda olmakta. Müşteri ilişkilerinde veri gizliliği ve mahremiyetin müşteri deneyiminin parçası olmakta.

 20. Dijitalin ilk günlerinden beri, pazarlamacılar veriye dayalı reklamcılık için müşteri web tarayıcısına yüklenen çerezlere güveniyorlardı. Ancak bu çerezler 2021-2022 yılları arasında tarayıcılar tarafından kısıtlanacaktır. İlgili rollerdeki üst düzey yöneticilerin yüzde altmışı, bunun pazarlamaları üzerinde yıkıcı bir etkisi olacağını söylüyor.

 21. Projede Neler otomasyona sokulabilir? Baştan güzel bir şekilde bütün projeyi çıkarmak ve otomasyona sokulacak back ofis kısımlarını belirlemek çok önemli. İşakış uygulamaları tekrarlanabilir görevler için otomasyon, AI / Makine öğrenimi araçlarıyla güçlendirilerek süreçleri hızlandırmak yeni dönemlerde önemli olacak.

 22. İşletme içi ekip, süreçlerde yer alan teknolojilerden en iyi şekilde yararlanıyor mu? Teknolojiler, genelde bütün yeteneklerinin yüzde otuzluk gibi bir kısmında kullanılmaktadır. Yapılacak analiz sonrası verilecek ek eğitimler ile eksiklikleri kapatmak önemli olacak ve işlem hızını artacaktır. Buda verimliliği arttıracaktır.

 23. Pazarlamada Empati (karşısındakinin durumunu, duygularını ve motivasyonlarını anlayabilme), Müşteri Deneyimin Geleceği olacaktır. Müşteri deneyimini en iyi yansıtan kelime sorulduğunda, yöneticilerin% 64'ü "zahmetsiz, kolaylık" ifadesini seçiyor. Yani Kolaylık, Müşteri deneyimindeki bu evrim aşamasını tanımlamakta. Empati, müşteri ve ürün bilgilerini derinlemesine birleştirerek ve ardından müşteri deneyiminide katarak az kullanılan bir farklılaştırıcıdır. Pandemi sırasında müşterilerin psikolojik durumlarının da dikkate alınması vurgulandı, ancak pazarlamacılar, müşteri iş süreçlerinin B2B'de bile her zaman duygusal olduğunu biliyor. Kararın verileceği her yerde, umuttan heyecana veya kaygıdan endişeye kadar birçok nokta vardır. Müşterinin duygusal yolculuğunu analiz etmek ve uyarlamak, müşteri deneyimi yönetiminin bir sonraki aşamasıdır.

 24. Empati konusunda reklamlarada büyük iş düşmekte, izleyicilerle empati kurma ve markaları ile duygusal bir bağ kuran reklamlar oluşturma ve pazarlamacılar da bunu müşteri deneyimi boyunca uygulamalı, kolaylık konusunda farklılığı göstermeliler.

 25. Özellikle mobilde 5 G ye geçiş ile birlikte 4G ye göre dijital uygulamalarda gecikme 30-60 Ms den 5 Ms ye düşecek. Bu durumda müşteri yavaşlamayacak. Buda sadece artan bir iyileştirme getirmeyecek, Müşteri deneyiminde de bir devrim olacak. Tüketici ve endüstri için bir dizi işlevin kilidini açarak oyundan fabrika otomasyonuna kadar her şeyde zamana daha duyarlı yetenekleri etkinleştirecek. Tabi du durumda yükselen bu dijital dalga tüm tekneleri kaldırmayacaktır. Şirketlerin değişime nasıl hazırlandıkları ve nasıl tepki verdikleri her zaman başarılarının veya başarısızlıklarının temeli olmuştur.

 26. 2020'de başlayan Pandemi olayları, müşteri odaklı yaklaşımın öneminin altını çizdi. Müşteri deneyimi, birçokları arasında bir taktik veya tek bir disiplin değil, pazarlamanın her boyutunu ve daha geniş organizasyonu içermesi gereken bir yönetim iş stratejisi olmak zorunda.


digital-trends-2021-full-report-EN
.pdf
Download PDF • 2.83MB

22 görüntüleme0 yorum